валідність синтаксону


валідність синтаксону
Відповідність виділеного синтаксону вимогам "Кодексу фітосоціологічної номенклатури".

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.